Podatkami rządzi wciąż ten sam od lat układ biznesowo-urzędniczy, który żyje z ich słabości.

Unikatowy, nieznany w czasach pokoju kryzys systemu podatkowego w większości państw UE jest faktem, któremu nie sposób zaprzeczyć lub przysłowiowo „zamieść go pod dywan”. Ma on charakter długotrwały: w przypadku podatku od wartości dodanej trwa on od 2009 r. W akcyzie, gdzie ma nieco płytszy i bardziej złożony charakter, trwa od 2010 r. Są to…
Czy do „faktur optymalizacyjnych” mogą mieć zastosowanie nowe przepisy Kodeksu karnego?

Nasz, europejski i w pełni zharmonizowany VAT stworzył nowe zjawisko ekonomiczne zwane „transakcjami optymalizacyjnymi”. Polegają one na tym, że sprzedaje się lub kupuje towary (świadczy lub nabywa usługi) tylko po to, aby uzyskać korzyść podatkową. Są to głównie „transakcje transgraniczne” (pięknie brzmi, podobnie jak „kreatywna księgowość”), lecz nie tylko. Do najbardziej znanych tego rodzaju „transakcji”…
Czy minister finansów wie, co podatnicy sądzą o JPK-VAT?

Mali i średni podatnicy VAT złożyli w lutym br. pierwsze elektroniczne informacje o ich ewidencjach prowadzonych dla potrzeb tego podatku. Nikt nie zna i nie rozumie sensu tych wysiłków: wiadomo jedno – trzeba dać zarobek firmom, które sprzedają „niezbędne” oprogramowanie, bo przecież inaczej nie da się tego zrobić. Chce na tym również na siłę zarobić…
Powszechne fałszowanie faktur jest dziś najważniejszym „sukcesem” dziesięcioleci harmonizacji VAT-u.

Zapewne wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług uznają, że dzień 1 marca 2017 r. jest najważniejszą datą w historii tego podatku. Wejście w życie trzech nowych przestępstw: -     podrabiania i przerabiania faktur w celu użycia jako autentyczną, -     potwierdzenie nieprawdy na wystawianej fakturze w celu życia jako autentyczną, -     użycie faktur sfałszowanych (podrobionych, przerobionych…
Czym jest „użycie” faktury mogące być od dnia 1 marca 2017 r. przestępstwem pospolitym?

Wiemy, że od początku marca 2017 r. użycie jako autentycznej sfałszowanej faktury, w tym zwłaszcza „podrobionej” lub „przerobionej”, może mieć znamiona czynu zabronionego jako przestępstwo pospolite. O jakie „użycie” idzie? Tu przepis mówi o „okolicznościach faktycznych” mogących mieć znaczenie dla „określenia należności publicznoprawnej lub jej zwrotu”. Przełóżmy to na język zrozumiały dla podatników. Użycie to…
Nasz współczesny okres „powojenny”, który nie skończy się „rosyjską agresją”.

W dwudziestym wieku nauczyliśmy się dzielić epoki na „przedwojnia”, „międzywojnia” i „powojnia”. Ówczesne międzywojnie trwało bardzo krótko (21 lat), skończyło się jeszcze większą katastrofą niż poprzednie. Dopiero druga z wielkich wojen, wyniszczająca i degradująca a w zasadzie likwidująca „Wielkie Niemcy”, dała nam długi czas „powojenny”, który trwa już ponad sześćdziesiąt lat, co jak na realia…
Resortowa koncepcja „split payment” rodzi pytanie, czy rządzący wiedzą co się dzieje na ulicy Świętokrzyskiej 12?

Sądzę, że „twierdza III RP” (określenie szefa PiS) trzyma się dobrze i skutecznie przetrwała spóźnione o rok zmiany kadrowe. Przez cały 2016 rok ktoś w resorcie finansów przecież skutecznie blokował wszelkie zmiany dotyczące luk w tym podatku, które zapowiadała obecna większość parlamentarna w czasie kampanii wyborczej. Za to podrzucał rządowi liberalne wynalazki (klauzula obejścia prawa,…
Czy ktoś, kto udaje podatnika dla wyłudzenia korzyści podatkowych jest w sensie prawnym „podatnikiem”?

Stara rzymska paremia quisguis praesumitur bonus (domniemanie działania w dobrej wierze) przeżywa w prawie podatkowym  „test przydatności”. Dlaczego? Bo pojawiła się nowa, nieznana w przeszłości kategoria  podmiotów: pozorni podatnicy wykonujący „sumiennie” wszystkie formalne obowiązki podatników tylko po to, aby uzyskać nienależne korzyści wynikające z systemu podatkowego. Tak naprawdę, to są tu dwie podkategorie: podmioty, na…
Czy faktura wystawiona w związku z operacjami optymalizacyjnymi mają charakter „faktur podrobionych” w rozumieniu Kodeksu karnego?

Wielu księgowych zastanawia się dziś nad praktycznymi konsekwencjami wejścia w życie nowych przepisów Kodeksu karnego związanych z fakturowaniem. Stawia się wiele pytań, wśród których dominują dwa: -       czym różni się faktura sfałszowana, w tym zwłaszcza „podrobiona” lub „przerobiona” od faktury „nierzetelnej” (pojęcie karnoskarbowe)? -       czym jest „użycie” faktury „podrobionej” lub „przerobionej”, „posłużenie się” fakturą nierzetelną,…
JPK – mistyfikacja, czyli pro memoria dla szefa resortu finansów

Przed kilkoma miesiącami, kiedy resort finansów bezzasadnie chwalił się „wzrostem dochodów z VAT”, media powtarzały wypowiedź jednego z polityków, że ów „sukces” osiągnięto dzięki JPK, czyli elektronicznej informacji przekazywanej przez kilka tysięcy podatników, w której podają to, co mają w swojej ewidencji. Jak wiemy czasowy wzrost dochodów budżetowych osiągnięto tylko poprzez blokadę zwrotów tego podatku:…